Afdeling Montenaken-41.jpg

31 jaar

Montenaken

Groenplaats 5A

geertmoyaers@gmail.com

0474/61.62.02

Geert

Moyaers

DE SMAAK TE PAKKEN

Politiek is geen 9 to 5 job die enkele maanden voor de verkiezingen
begint. Ik wil iedere dag ter beschikking staan van Gingelom en zijn
inwoners. Alleen zo kan je mooie dingen verwezenlijken en vooruit
gaan. Die houding is onze sterkte en onze plicht als dankbaarheid voor
het vertrouwen dat we krijgen van de Gingelommenaar. Daardoor heb
ik ook de volgende punten die in 2012 op mijn programma stonden
kunnen realiseren:

• Verder ontwikkelen van sport- en jeugdinfrastructuur (het Meer-
plein, ondersteunend aanbod voor de scholen, ...)

• Uitbouw voor ons communicatienetwerk (banners bij invalswe-
gen, social media campagne, Wifi in openbare gebouwen, ...

• Een vlotte samenwerking met de landbouwsector

Maar ik heb nog veel plannen voor de toekomst.


• Meer openbaar vervoer in Gingelom en betere verbindingen naar de omliggende steden en gemeenten
• Fuifvervoer naar en van de grote fuiven uit de buurt (Summerparty, Bompad, Hawajin, ...)
• Een polyvalente plek waar onze jongeren in Gingelom zich thuis kunnen voelen
• Een dienstverlening die zowel digitaal als op “papier” werkt op maat van de inwoner
• Het oprichten van een verenigde handelsorganisatie om de middenstand maximaal te steunen
• Extra aandacht voor dierenwelzijn
• En nog zoveel meer ...


Ik ben er alvast klaar voor!