Jan16.jpg

60 jaar

Jeuk

Albert Moyaertsstraat 26

jan.wicheler@gingelom.be

0473/92.66.30

Jan

Wicheler

OVERAL AANWEZIG

Afkomstig uit Geraardsbergen ben ik in 1996 met mijn vrouw Nadine
in Jeuk komen wonen. Politiek loopt als een rode draad door mijn

leven en politieke ervaring deed ik op door o.m. 26 jaar kabinetsme-
dewerker te zijn geweest van verschillende sp.a ministers. Daarnaast

ben ik ook schepen geweest in Geraardsbergen en sedert 2000 was
ik Gingelom achtereenvolgens OCMW- en gemeenteraadslid en
vanaf 2010 schepen. Momenteel ben ik eerste schepen en schepen
van Openbare Werken, Nutsvoorzieningen, Mobiliteit en Sport.
Gedurende al die jaren heb ik dan ook een enorm netwerk kunnen

uitbouwen waarmee ik zowel de gemeente Gingelom als haar inwo-
ners ten dienste ben proberen te zijn..

Mijn politieke drive, die ik ook graag na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober ten dienste van Gingelom en haar inwoners wil stellen, is dan ook:


• Blijvend ten dienste staan van de bevolking
• Een uitgebreide aanwezigheidspolitiek tussen de Gingelommenaren
• Actief in het verenigingsleven
• Sterk in gemeentewerk en ervaren in de politiek

 


Als u tevreden bent over mijn politieke inzet voor Gingelom en mij op 14 oktober het vertrouwen geeft om mijn mandaat verder te zetten, dan zal ik dat met veel plezier en met eenzelfde gedrevenheid doen. Reeds mijn oprechte dank hiervoor.

 


U kan alvast op mij rekenen, mag ik ook op u rekenen?