KOEN PUTZEYS: ONZE KANDIDAAT VOOR DE PROVINCIERAAD

Het is moeilijker aan de top te blijven dan er te komen. Uw sp.a-goesting beleidsploeg slaagt hierin door onder meer gestaag nieuwe kandidaten een kans te geven, eensgezind, het algemeen belang boven het persoonlijke stellend. Zoals je kan vaststellen engageren veel jonge kandidaten zich op onze lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Gemiddelde leeftijd, allen samen: 44 jaar! Tussen hen een jonge man van 29 uit Boekhout, Koen Putzeys, programmadirecteur bij Ethias. En al was de druk groot om onze burgemeester op de sp.a-lijst van de provincieraad te plaatsen, in Gingelom denken we daar anders over. Wij bouwen aan de toekomst door aan jonge mensen die dat verdienen, een kans te geven. Ook al omdat ook zijn kandidatuur door alle onderafdelingen gedragen wordt maar nog meer omdat hij een visie heeft over de toekomst van Gingelom én van Limburg. Een kort interview maakt dit duidelijk.

40652586_10156578110308972_4741698655617

Waarom stel je je, naast de gemeenteraad, ook kandidaat voor de provincie?

Limburg is voor mij meer dan een provincie. Het is gevoel. Eens Limburger, altijd Lim-
burger. Het is meer dan een bestuur of een samenwerkingsvorm, het is iets dat in ons

zit. Voor mij is Limburg dan ook geen keuze maar een evidentie. Dit zomaar opgeven
zou fout zijn.

NV-A vindt dat tussenniveau overbodig.
Voor mij is het net die onmisbare schakel tussen de verschillende beleidsniveaus. Zeg
nu zelf, wie ligt er in Brussel wakker van een slecht onderhouden fietspad in Gingelom?
Ik vind dat we onze zaken zelf moeten beredderen en ons niet altijd laten dicteren door
Brussel of Antwerpen. Trouwens, waarom zouden we iets afschaffen wat goed is? Ook
hier is de boodschap: ‘koesteren wat goed is’! Ik ben duidelijk niet alleen als je ziet dat
meer en meer toeristen afzakken naar onze mooie provincie. Ook dat is mede dankzij
een sterk provinciaal beleid.

Maar concreet nu: wat zou Limburg voor Gingelom kunnen betekenen?
Wel, ik pleit voor een Gingelom op eigen kracht in een sterke provincie. Nu reeds werkt
onze gemeente al uitvoerig samen voor allerlei projecten en laten we dat vooral verder
uitbreiden. Ik denk dan aan concrete samenwerking rond milieu en klimaat, ruimtelijke
ordening en toerisme.
Wat ik concreet wil proberen te bereiken is dat deze provincie als één blok:
• Een autostrade door Gingelom afzweert
• Het fietsroutenetwerk in Gingelom verder uitbouwt
• Investeert in nieuwe coöperatieve energieprojecten
• Ondersteuning biedt voor de lokale en circulaire economie
• Een duurzaam beleid uittekent
• Een eigen openbaar vervoersnetwerk uitbouwt dat Gingelom niet links laat liggen
• Het toeristische speerpunt nog scherper stelt
• Een mantelzorgbeleid uitstippelt
• Meer acties onderneemt tegen dierenmishandeling

Misschien nog een laatste vraag om af te sluiten: wat vind jij zo mooi aan Limburg?
Limburg is een van de mooiste provincies waar je nog steeds kan genieten van mooie
stukjes natuur en open ruimte! Dit in combinatie met de gastvrijheid en vriendelijkheid
maakt dat ik absoluut nooit zou willen verhuizen!

 

 

We wensen je veel succes Koen!

Limburg2.JPG
Limburg1.JPG