150 vernieuwende initatieven over 6 jaar

De afgelopen 6 jaar hebben we als bestuursploeg met volle goesting aan de woon- en leefkwaliteit van onze gemeente gewerkt. En in alle bescheidenheid: sp.a-goesting heeft opnieuw grote stappen gezet en Gingelom verder uitgebouwd tot een mooi pareltje in Haspengouw.

 

Dit is niet enkel onze indruk. Het agentschap ‘Binnenlands Bestuur Vlaanderen’ ondernam eind vorig jaar een grootschalige bevraging bij een representatief staal van de inwoners van elke Vlaamse gemeente, dus ook van Gingelom. In dit rapport ‘Gingelom in cijfers’ kan je lezen hoe onze gemeente door de 930 ondervraagde inwoners beoordeeld. 

We geven je met plezier een samenvatting. 

1. Gingelom is financieel gezond

De financiële situatie in onze gemeente wordt, vertrekkend van een meerjarenplan opgemaakt. Zo houden we ook de inkomsten en uitgaven op langere termijn onder controle. De positieve gemeenterekeningen van de eerste jaren gaven ons meer ruimte om in de laatste jaren van de legislatuur zowel nieuwe investeringen te plannen als een belastingvermindering door te voeren. De dienstenbelasting werd twee jaar geleden immers verlaagd met 25 euro per belastingplichtige. Daarenboven werd de gemeenteschuld, zoals beloofd bij de aanvang van deze beleidsperiode, drastisch verder afgebouwd.

2. Gingelom is duurzaam en proper

Wij zetten in op duurzame energiebronnen

 

In 2009 werden er 50 fotovoltaïsche zonnepanelen geplaatst op het dak van de school in Montenaken. In 2017 brachten deze zonnepanelen 8.579 kWh op, hetgeen overeenkomt met een CO² reductie van 1.776,5 ton/jaar. Eind 2015 werden er 7 windmolens in Gingelom in werking gesteld. Deze hebben een vermogen van elk 2MW, hetgeen overeenkomt met een equivalent verbruik van 10.286 gezinnen en een besparing van 16.416 ton/jaar CO². In 2016 is de gemeente overgeschakeld naar een groene stroom leverancier die 100% hernieuwbare energie levert voor alle gemeente- en OCMW gebouwen.


Er werden in 2017 ook twee oplaadpunten voor elektrische wagens geïnstalleerd aan het gemeentehuis en in de volgende twee jaar zullen er nog drie oplaadpunten bijkomen. Stap voor stap verkleinen we ook in Gingelom onze ecologische voetafdruk. We sensibiliseren onze inwoners om bepaalde gewoontes te veranderen. We subsidiëren het gebruik van herbruikbare luiers, we betoelagen mulchsystemen, we organiseren de dikke truien dag, we gaan zuinig
om met verwarming/elektriciteit, we wieden pesticidenvrij …. Respect voor onze natuurlijke hulpbronnen, voor fauna en
flora en voor alles wat de natuur ons biedt ligt ons nauw aan het hart!

Zwerfvuil: hoe is dat toch mogelijk!

 

Net zoals velen van jullie storen ook wij ons aan het feit dat de grachten en bermen bevuild worden met blikjes, plastieken flessen en andere rommel. Om onze gemeente netjes, proper en leef baar te houden, is onze technische dienst dagelijks op de baan om straten te vegen, zwerfvuil en sluikstort op te ruimen en huisvuilbakjes te ledigen. Wij doen dit echter niet alleen. In oktober 2016 lanceerden we ons project van zwerfvuil meter- en peters. Dit bleek al snel een succesvolle formule. Ondertussen telt onze gemeente een 60 tal vrijwilligers die het openbaar domein in Gingelom opruimen. Als gemeentebestuur zijn we dankbaar voor zoveel medewerking. Het vuil weg en bloemenperkjes erbij. Zo wordt onze gemeente nog fleuriger.

 

Het afvalbeleid in Gingelom: anders en goedkoper dan elders

 

In tegenstelling tot haast alle Limburgse steden en gemeenten stapte Gingelom niet mee in het verhaal van de Limburgse afval-intercommunale Limburg.net omdat we niet willen dat de afvalfactuur zou verhaald worden op de inwoners. In Gingelom kost de verwerking van het afval 500.000 à 600.000 euro per jaar. De gemeente blijft deze kost op zich nemen en rekent hem bewust niet door aan de inwoners. Aansluiten bij Limburg.net zou betekenen dat de afvalkost tussen de 80 en 150 euro duurder zou worden. En dan tellen wij nog niet de verhoogde opgelegde kostprijzen op het containerpark mee. Immers, als Limburg.net overneemt zal ook deze kost stijgen onder meer door het

3. Gingelom is efficiënt

De overheid wil dat in 2019 de OCMW ’s integreren in de gemeentelijke diensten. In Gingelom hebben we daar niet opgewacht. Medio 2016 werd de interne fusie tussen gemeente en OCMW gerealiseerd, Deze integratie van alle beleidsdomeinen in één managementcomité, onder leiding van één algemeen directeur en allemaal samen onder één dak (met nieuwe kantoren) sloot volledig aan bij onze visie op de samenleving, de integratie van welzijn en gezondheid.

 

Éen beleidsvisie, één toegangspoort, één personeelsbeleid, geen bevoegdheidsconflicten, geen afgunst, geen doolhof voor onze burgers: dat is de meerwaarde van deze fusie. Waar in vele andere steden en gemeenten al deze thema’s harde discussies worden gevoerd, in Gingelom niet. Wij zijn alvast klaar om in 2019 volgens het nieuwe wettelijk kader
onze werking gewoon verder te zetten!

4. Gingelom is verkeersveiligheid

Als automobilist, als fietser, als voetganger, iedereen kijkt door zijn eigen bril naar de veiligheid op de weg. Ook in Gingelom verschillen de meningen over hoe mobiliteit en veiligheid moeten aangepakt worden. Na vele vergaderingen, contacten, discussies, rondvragen en adviezen werd goedkeuring gegeven aan ons mobiliteitsplan.

 

Een eerste concreet gevolg van dit plan zijn de vertragende poorteffecten die op een 10-tal plaatsen geplaatst werden en de flitscontroles die opgevoerd werden. Met de scholen worden veelvuldige acties opgezet om onze kinderen op de gevaren van het dodend verkeer te wijzen. Initiatieven zoals de dag van de jonge fietser, de ‘strapdag’, de autoluwe schooldag, verkeersinfo door de politie in de scholen, … zullen hier zeker toebijdragen.

 

Ook werd de parkeerproblematiek aan de school in Montenaken, na de aanleg van een extra parking achter de sporthal, onder de vorm van een ‘kiss & ride-zone’ aangepakt.

5. Een mooie laatste rustplaats

Voor ons hebben kerkhoven een diepe betekenis Gingelom telt 12 begraafplaatsen en die willen we mooier maken. De verloedering van sommige graven aanpakken is emotioneel geladen en delicaat.

Dat neem echter niet weg dat we sinds een paar jaar de ruimtelijke, esthetische en infrastructurele tekortkomingen op onze
kerkhoven aanpakken. Deze zullen in een gefaseerde uitvoering mooier en groener worden en meer rust uitstralen.Het kerkhof van Gingelom kwam als eerste aan de beurt en in Borlo werd de procedure ook al opgestart. Na samenspraak met de familie of nabestaanden worden de graven opgeknapt en/of opgeruimd.

Wij willen dat onze begraafplaatsen evolueren naar een rustplaats waar niet alleen de overleden dierbaren kunnen bezocht worden maar waar ook plaats zal zijn om even tot rust te komen, te bezinnen en te ontmoeten. Wij willen met het opknappen van onze kerkhoven een sfeer creëren die een bezoek zo aangenaam mogelijk maakt en de pijn een beetje helpt verzachten.

 


Gingelom investeerde de laatste jaren in moderne technieken om de criminaliteit een halt toe te roepen.

Zo zijn er in 2016 en 2017 op 5 verschillende plaatsen in Gingelom camera’s met nummerplaat herken-
ning (ANPR) geïnstalleerd om een beter zicht te krijgen op wie er allemaal Gingelom in- en uitrijdt.

In de strijd tegen inbraken komen we tussen in de aankoop van een alarminstallatie. Er kan ook een gratis
advies gevraagd worden waarbij onze lokale politie bij u thuis richtlijnen geeft om uw woning met kleine
ingrepen beter te beveiligen.


Toen medio 2017 er een wettelijk kader was voorzien voor de WhatsApp toepassing, heeft Gingelom hier
fors op ingezet. Ondertussen zijn er al vier dergelijke buurtpreventie groepen actief. Wanneer iemand in

de WhatsApp groep iets verdachts ziet of hoort, zoals vermoedens van inbraak of diefstal, kan dit een-
voudig via de groep gemeld worden. Deze buurtpreventiegroepen zijn eigenlijk extra oren en ogen van de politie.

6. Actieplan tegen woninginbraken

 

© 20221 Vooruit -  Gingelom

Ontdek ons ook op Facebook

  • Facebook Social Icon